Storebæltsbroen

30. marts 2012

Projekt

To broer og en tunnel udgør den 18 km lange,  faste forbindelse over Storebælt. Anlægsarbejdet på Storebælt fandt sted fra 1988-1998. Motorvejen over Storebælt blev åbnet i 1998, og banen i 1997.

De samlede anægsomkostninger for hele Storebæltprosjektet beløb sig til 21,4 mia. i 1988-priser. Omkostningerne blev anvendt stort set ligeligt på vej- og baneforbindelsen.

HauCon leverede

HauCon A/S var med fra starten af byggeriet, og leverede flere millioner speciallavede betonafstandsholdere. For at kunne levere de enorme mængder af afstandsholdere, havde vi vores egen produktion her i Danmark. Dette var den eneste mulige løsning, da byggeriet krævede stor fleksibilitet, korte leveringstider og høj kvalitet.

Vi leverede til tre forskellige konsortier, der stod som hovedentreprenører på byggeriet.

Erfaringerne vi har fået gennem dette byggeri og byggeriet på Øresundsbroen, håber vi at kunne gøre brug af, når Femern går i gang.