Metroen etape 1, 2 og 3

4. november 2012

Projekt

Den københavnske Metro begyndte allerede i 1991, hvor en komité udarbejdede en plan for trafikafviklingen gennem Københavns centrum. På dette meget tidlige stadie var det ikke bestemt om løsningen på de trafikale problemer, skulle løses med en letbane, en minimetro eller et sporvejesystem. Valget faldt i sidste ende på en minimetro, da der var en lang række fordele, heriblandt; ingen gene for bilister, høj rejsehastighed, toghyppighed, stabilitet og sikkerhed, godt for miljøet og sidst men ikke mindst lav risiko for ulykker.

Selve metroen består af 22 stationer hvoraf de 9 er underjordiske. Metroens første etape fra Nørreport til Lergravsparken og Vestamager station blev indviet den 19. oktober 2002. Etape 2A fra Nørreport til Frederiksberg blev indviet den 29. maj 2003, og det sidste stykke til Vanløse (etape 2B) blev åbnet den 12. oktober 2003 (dog blev Flintholm Station først indviet den 24. januar 2004). Fra Lergravsparken er banen blevet forlænget til Københavns Lufthavn i Kastrup (etape 3) – den åbnede den 28. september 2007.

HauCon og især vores smedeværksted arbejdede i hele perioden meget tæt sammen med et nyt Joint-Venture firma, COMET, der blev grundlagt til dette byggeri. Dette firma, The Copenhagen Metro Construction Group, stod for at udføre alle tunneller på hele strækningen. En del af disse tunneller blev lavet som Cut and Cover. Når tunnelen skal placeres tæt ved overfladen, som fx lige inden sporerne forlader tunnelen og forsætter over jorden, bruges Cut & Cover-metoden. Denne metode involverer, at man udgraver en stor åbning, i hvilken tunnelsektionerne støbes. Tunnellens tag støbes udenfor tunnellen og placeres herefter på den. Cut & Cover blev brugt på Islands Brygge, Frederiksberg og Lergravsparken. Disse tunneller er firkantede i tværsnit, i modsætning til de runde, borede tunneller.

HauCon leverede

Den klart største opgave vi stod over for var, at udarbejde betonafstandsklodser til projektet. Vi lavede alle klodserne her i Danmark i samarbejde med en af vores faste leverandører her ved Århus. Projektet endte med at blive det største spacerprojekt HauCon A/S nogensinde har haft. Derfor ser vi også kun frem til alle oplevelserne og udfordringerne ved etape 4.