Øresundsforbindelsen

30. marts 2012

Projekt

En fast forbindelse mellem Danmark og Sverige var gennem mange år et stort ønske mellem de to nordiske broderlande, men først i midten af 90’erne blev der politisk enighed om at bygge Øresundsbroen. Broen blev officielt åbnet den 1. juni 2000, og siden da har Øresundsbroen været med til at knytte tættere bånd mellem København og Malmø i Øresundsregionen. Til gengæld har der været meget langt mellem bilerne på Øresundsbroen.

Øresundsforbindelsen er et komplekst bygningsværk. Kører man ad motorvej E20 fra Amager mod Skåne kommer man først gennem sænketunnelen under farvandet Drogden, indtil man kommer op på den kunstigt anlagte ø, Peberholm. Fra Peberholm følges jernbanen og motorvejen ad over højbroen, der går over Flinterenden, som alle større skibe på Øresund benytter. Endelig kommer man på den svenske side i land lige syd for Malmø ved Lehrnacken, hvor Øresundsbroens betalingsanlæg ligger. Selve grænsen mellem Danmark og Sverige går midt på højbroen over Flinterenden.

HauCon leverede

Da brobyggeriet skulle til at starte, følte vi os her ved HauCon A/S godt rustet til at påbegynde leveringen af specialfremstillede betonafstandsklodser. For det første havde vi fået meget erfaring gennem vores årelange levering til Storebæltsbroen, og begyndte at kunne se enden på denne epoke i Dansk byggeri. For det andet havde vi optimeret interne arbejdsgange, såvel som eksterne arbejdsgange i HauCon Gruppen, og ved vores producent af betonafstandsholderne.

Erfaringerne vi har fået gennem dette byggeri og byggeriet på Storebæltsbroen, håber vi at kunne gøre brug af, når Femern går i gang.