Isokorb® IDock

Prisgruppe: 4

Med Schöck Isokorb® IDock er det nu muligt at eftermontere eksterne selvbærende balkoner på allerede
støbte dæk.


Isokorb® IDock er ikke underlagt en harmoniseret standard og skal derfor ikke CE-mærkes ifølge byggevareforordningen Nr. 305/2011.

Receselement

Innovation med dokumenteret Isokorb® teknologi

Med Schöck Isokorb® IDock er det nu muligt at eftermontere balkoner på allerede støbte dæk. Herved skabes der helt nye muligheder i byggeprocesserne for både planlæggere, entreprenører og
betonelementindustrien. Schöck Isokorb® IDock er en innovativ løsning, som er et resultat af mange års erfaring fra installation af Schöck® kuldebrobrydere. Denne lette eftermontering resulterer i store effektivitets- og omkostningsmæssige fordele.

Der findes flere forskellige typer Isokorb® type KXT og QXT 80 og 120 mm isolering, som kan anvendes i kombination med IDock® – kontakt os og vi vil være behjælpelige med at finde den rigtige løsning og type.

Schöck Isokorb® IDock består af 3 dele

Schöck IDock® Endeelement

Endeelement

Endeelementet anvendes til at placere receselementet i forskallingen, som skaber afstand mellem dækket og Schöck Isokorb® IDock.

Schöck IDock® Receselement

Receselement

Receselementet agerer som form til recesserne. Elementet placeres direkte på armeringen før støbning. Efter betondækket er støbt fjernes receselementet, som derved har dannet recesserne.

Schöck Isokorb® Type K

Schöck Isokorb®

Schöck Isokorb® elementet bliver indstøbt i balkonen på fabrik. Balkonelementet monteres ved at indstøbe den frie armering direkte i recesserne på byggepladsen.

Byggeprocessen

Indsættelse af ende- og receselementet i armeringen.

Støbning af dæk og efterfølgende hærdning

Præfabrikeret balkon med indstøbt Schöck Isokorb® IDock placeres i recessen.

Recessen efterfyldes med mørtel og skal derefter hærde.