Isokorb® Type QXT

Prisgruppe: 4

Til understøttede balkoner.
Til forskydningspåvirket forbindelser.


CE Mærkning

ETA 17/0261

Q(XT)

Isokorb® Type QXT findes i to versioner: originalmodellen med 80 mm isolering og XT-udgaven 120 mm.

Isokorb® Type XT er den seneste generation af Schöck Isokorb® med 120 mm Neopor® isolering. Isokorb® XT modellerne isolerer varme og trinlyd gennemsnitlig 50% bedre end originalmodellerne.

Til understøttede balkoner.
Til forskydningspåvirket forbindelser.

QXT Til positiv forskydningspåvirket forbindelser.
QXT+QXT Til positiv og negativ forskydningspåvirkede forbindelser.
QZXT Til forbindelser hvor udvidelsen af betonen skal ske uden øgede spændinger.

Isokorb® type QZXT er uden tryklejer og skal placeres på modsatte side af balkonen end en type QXT som er med tryklejer.

  • Adskiller yderliggende betondele termisk fra indvendig betonkonstruktion
  • Reducerer varmetabet til et minimum ved hjælp af tryklejeteknologien (HTE-modul)
  • Sikrer bevægelsesfrihed på grund af betontryklejets kunststofovertræk
  • Bidrager til en reducering af varmeudgifter
  • Let montering på grund af niveauintegrerede HTE-moduler

Under downloades findes teknisk information på Isokorb® samt information om varmeledningsevnen for samtlige typer, herunder er det også muligt at se mere om brandisolering samt trinlydsisolering.