Opdatering // Update

2. juli 2021 - nyheder

 // English Version below // 

Opdatering: Fortsatte prisstigninger og udfordringer på det globale marked
Effekten af Corona-pandemien er stadig stigende og der er fortsat store udfordringer på det globale marked. Dette gælder både råvaremarkedet, produktionskapacitet og transportomkostninger. Derudover er der en stigende efterspørgsel i alle brancher og specielt i byggebranchen.

HauCon er løbende i kontakt med vores samarbejdspartnere og leverandører for at sikre, at vi kan levere de varer og den service, som I har brug for – men ligesom alle andre oplever vi på nuværende tidspunkt store udfordringer.

Vi modtager dagligt prisstigninger fra vores leverandører, men har gjort alt for at fastholde vores priser ud til jer. Desværre er vi dog nødt til at informere, at vi på udvalgte produktgrupper nu er nødsaget til at bruge dagspriser. I vil blive informeret herom ved bestilling.

Vi har øget vores lagerkapacitet markant, hvormed vi forhåbentlig kan levere de varer, som I har brug for, når I har brug for dem. Dette har dog været til markant højere indkøbspriser og fragtomkostninger end tidligere.

Derfor er vi samtidig nødt til at advisere om en ny bruttoprisliste, som vil være gældende pr. 1. August 2021.

Sidst, men ikke mindst, vil vi gøre opmærksom på, at vi fortsætter med at kæmpe en brag kamp for at sikre, at jeres varer bliver leveret så hurtigt som muligt, men vi beder jer tage forbehold for eventuelle længere leveringstider end normalt og derfor bestille i god tid.

Vi håber på jeres forståelse i et uforudsigeligt marked, hvor vi følger udviklingen nøje. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde – og husk venligst at kontakte os, hvis I har spørgsmål.

———————————————————————————————————————————————–

Update: Continues price increases and challenges on the global market
The effects of the Corona pandemic are still increasing, which continues to challenge the global market concerning raw materials, production capacity and freight costs. All this on top of increasing demands from all industries and particularly the construction industry.

HauCon remains in close contact with our business partners and suppliers to ensure, that we can deliver the goods and service you need – but like everyone else we are experiencing extensive challenges.

We receive price increases from our suppliers daily, but we have done all we can to maintain your prices. Unfortunately, we must inform you, that we must resort to using daily prices on selected groups of products. You will be informed of this when placing an order.

We have increased our stock significantly, and therefore we expect to be able to deliver the goods you need, when you need them. This has been at significantly higher purchasing prices and freight costs than previously.

Therefore, we must notify you of a new gross price list effective from the 1st of August 2021.

Finally, we call attention to the fact that we keep fighting to secure that your goods are delivered as fast as possible, but we ask you to take precautions against longer delivery times than usual by ordering in due time.

We hope for your understanding in this unpredictable market, where we are following the development closely. We look forward to a continued good cooperation – and you are always more than welcome to contact us, if you have any questions.