Udskiftning af bro ved Skovdiget

4. november 2012

Da den gamle motorvejsbro ved Skovdiget skulle udskiftes, var der lagt et stort tidspres på alle der var involveret i projektet. Den gamle betonbro skulle udskiftes med en ny stålbro på kun 42 dage.

I løbet af det sidste halve år har en ny motorvejsbro taget form på samlepladsen ved KolleKolle. De kæmpestore stålelementer er blevet fragtet hertil fra Estland, og på samlepladsen har arbejderne brik for brik sat de 30 broelementer sammen til 12. Herefter er de alle blevet fragtet til Skovbrynet, hvor de nu er installeret, og broen forventes at være klar til åbning mandag d. 9. august 2010. For at tidsplanen kunne overholdes var det nødvendigt at arbejde både dag og nat

HauCon A/S har bl.a. leveret nye 26 mekaniske brolejer, samt 2 nye mekaniske dilatationsfuger.

Udover levering af produkterne, har Haucon A/S samtidig stået for installering af både brolejerne og dilatationsfuger. Herunder overførelse af den færdige konstruktion fra de midlertidige understøtninger og til de permanente søjler, med justering af den endelig placering både afhængig af last og koter.

Alle de erfaringer vi har gjort os på denne sag, er yderst vigtige for os, da vi i fremtiden forventer en del af denne type opgaver. Vi har siden 2010 udvidet vores tekniske afdeling. Der sidder nu 2 ingeniører og en intern sælger.