SEB bank og pension domicil

4. november 2012

På hjørnet af Kalvebod Brygge, har SEB bank og pension valgt at opføre deres nye domicil. Domicilet består af 2 hovedbygninger på i alt 23.500 m2 fordelt på 10 etager.

Bygningen huser 650 af SEB’s medarbejdere og udlejer samtidig en del af bygningen, hvor der er plads til 350 andre arbejdere. Man har valgt at forbinde de to bygninger med et ”landskabeligt terræn”, hvilket skaber et byrum, som menes aldrig at være set før. Terrænet stiger 6 meter fra den sydlige del af grunden til Bernstorffsgade. Man har valgt at fylde terrænet med træer, græs, mos og planter, således det kommer til at ligne det Svenske landskab. Hele miljøet understøttes af vandforstøvere og er derudover blevet gjort offentligt for befolkningen.

Området er tegnet af Lundgaard og Tranberg arkitekt firma, de samme som også tegnede det nye Rigsarkiv.

Anderledes byggemåde

Man har valgt at opføre de skulpturelle bygninger omvendt af, hvad man normalt gør. Dette resulterede først og fremmest i, at der blev rejst 9 tårne ud af ”ingenting”. Disse tårne indgik ikke i bygherrens officielle byggeplan, og omkringboende folk stillede derfor mange spørgsmål. De 9 tårne er dog ikke længere tydelige, idet de er forsvundet ind bag facaderne.

Denne specielle metode gjorde, at bygningerne ikke kunne opføres som et traditionelt element byggeri. Tårnene blev derfor støbt på stedet med en teknik der gjorde, at arbejdet ikke måtte eller kunne afbrydes. Man havde derfor 50 mænd gående på skift i døgndrift i 3 uger, indtil man havde støbt alle 9 tårne.

HauCon A/S har til dette projekt leveret en lang række standardvarer, heriblandt diverse afstandsholdere, paprør til søjleforskalling og vinterforanstaltninger. Der har også været mange skaffevarer til projektet, herunder fx kantforskalling, Fibertex støbeduge, A-Stole, Svindfri Flydemørtler og Reparationsmørtler. I de 3 uger hvor man støbte de 9 tårne, skulle HauCon være klar til at levere varerne med kort varsel, hvilket vil sige dag til dag leverancer på alle standardvarer og korte leveringsfrister på skaffevarer. Vi måtte hjælpe til med at sikre at pladsen ikke gik i stå og dette formåede vi med et tilfredsstillende resultat.