Rigsarkivet

4. november 2012

2005 offentliggjorde Københavns Kommune lokalplanen over det nye Rigsarkiv. Arealet hvor Rigsarkivet er blevet placeret rummer den gamle DSB godsbanegård, hvor PLH Arkitekterne har stået for at designe denne nye bygning.

Bygningen måler 13.000 m2, inklusiv en 15,5 meter høj hal, som indeholder 12,5 meter høje mobilreoler.

Magasinerne har en samlet kapacitet på 370 hyldekilometer, og man mener at dette kan dække arkivets behov indtil 2030.

Byggeriet opføres i 2 faser, og anses for at være Danmarkshistoriens største OPP-projekt (samarbejde mellem private og offentlige virksomheder), med en samlet værdi på ca. 1,4 mia. kr.

På arkivets tag bygger man en Park med samme areal som en fodboldbane (7000m2). Parken skal ses som et åbent rum, hævet over den pulsende trafik.

HauCon A/S har arbejdet sammen med bygherren E. Pihl & Søn A/S, og har blandt andet leveret et bredt sortiment af vores standardprogram, herunder 15.500 meter Distans, 29.000 meter AL-Lister og vinterforanstaltninger. Derudover har vi leveret en lang række spacialartikler, herunder A-Stole, bærelejer, glidefolie og en omfattende smedeentreprise.