Motorring 3

4. november 2012

Projekt

Motorring 3 er en af de mest befærdede motorveje i Danmark, derfor er vejen også under konstant udvikling. I døgnet passerer i gennemsnit ca. 100.000 biler tællestationen ved Husum. I 2003 besluttede folketinget at udvide motorvejen fra 4 spor til 6 spor. Dette arbejde fandt primært sted fra starten af 2005 – 2008. Lørdag d. 1. november 2008 kunne daværende transportminister Lars Barfoed indvie et nyt spor i hver køreretning. Eftersom at Motorring 3 er en byvej, er der gjort meget for at de 17 km. motorvej skal støje så lidt som muligt. Der er bl.a. rejst 18 km. støjskærm og lagt støjdæmpende asfalt på hele strækningen.

Buddingevej

Buddingevej

Hillerødmotorvejen

HauCon leverede

HauCon arbejdede i denne periode meget tæt sammen med Pihl-Hoffmann J.V. Konsortiet, der stod for en stor del af udvidelsen.

HauCons smedeværksted Steelpro, havde i flere måneder folk gående på de forskellige pladser. Vi hjalp til med installering af de mange lejer der er brugt i de forskellige broer. Vi har både leveret bærelejer, glidelejer, Lastoblock lejer og mange flere. Dette har rustet os til de mange kommende motorvejsbrobyggerier, vi ved der ligger og lurer i fremtiden.

Herudover havde vi i en periode nærmest daglige kørsler fra Maxit A/S med flydemørtler, reparationsmørtler og elementfugemørtler.