Korngården

2. november 2017

Projekt

Korngården består af 4 boligblokke i 4 etager og rummer i alt 248 næsten identiske 3V’er. Afdelingen har et stort behov for renovering og især facaderne er et stort problem. Vinduerne er utætte og frem for alt er der konstateret skimmelsvamp i et stort omfang.

Visionen er at skabe nye grønne, sunde og energibesparende boliger, som vil skære 60 % af det nuværende energiforbrug.

Korngården får helt nye facader, nye badeværesler, nye køkkener, større variation i lejlighedssammensætningen, tilgængelige boliger med elevator, nye grønne tiltag og solcellegavle, nye intelligente karnapaltaner til alle boliger (terrasser i stuen), opgraderede udearealer og helt nye installationer inklusive varmegenvinding på ventilationen.

Arkitetker

Arkitekterne bag renoveringen af Korngården er DOMUS Arkitekter.

HauCon leverede

Ved samlingerne mellem altaner og bygning er der anvendt Isokorb® KST22 som kuldebrobryder.