Københavns Operahus

4. november 2012

Projekt

Tilbage i 2000 bekendtgjorde A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal sin donation af et operahus til det danske folk. Et år senere blev projektet præsenteret, og byggeriet gik i gang på Holmen i København. Der var en del protester, pga. at byggeriet gik i gang inden det var endeligt forhandlet på plads i kommunen, og udgravningen af grunden skete inden huset var færdigtegnet. Det blev overdraget den 1. oktober 2004 til Det kongelige Teater, som også varetager driften.
Det samlede etageareal i bygningen er ca. 41.000 m2 fordelt på 14 etager, heraf 5 under jorden. De 7.000 m2 bruges til de to scener og en foyer. Hertil kommer ca. 1.000 øvrige lokaler/rum med prøvesale til opera, ballet og orkester.

Arkitekt

Arkitekt Henning Larsen er ansvarlig for bygningen.

HauCon leverede

Opførelsen af Københavns Operahus har været en utrolig stor og spændende sag for HauCon. Der har været brug for mange tekniske specialløsninger vedrørende bl.a. vandtætning. Vi var ude på pladsen og rådgive folkene i brugen af vores svejseudstyr til fugebåndene. Vi havde trods alt leveret over 2.000 meter Tricomer fugebånd og næsten 300 stk. specialfremstillede hjørnekryds og T-stykker.

En anden meget stor post på denne sag var strittekasser, både specialfremstillede strittekasser efter tegning og vores standard strittekasser fra lager. Det blev i alt til knap 2.500 meter strittekasser fordelt på ca. 30 forskellige typer. Vi brugte meget tid på at få vores strittekasser godkendt via test ved Teknologisk Institut fordi vores strittekasser ikke er lavet med kamstål. Vi fik lavet omfattende tests på armeringsjernet, og blev derfor godkendt som eneleverandør af strittekasser. Prøvningsrapporten fastslog at stålet svarer til armeringsstål i styrkeklassen efter DS 13084.