Danish Crown slagteri

1. november 2012

Projekt

Efter en analyse af produktionsstrukturen på svineslagteriområdet besluttede Danish Crown, som er Europas største slagterivirksomhed, at bygge verdens mest energi- og miljørigtige slagteri.
Slagteriet skulle levere konkurrencedygtige, ferske svinekødsprodukter, som opfylder kundernes krav til kvalitet, produktsikkerhed og mangfoldighed. For at udnytte ressourcerne bedst muligt skulle der anvendes kendt teknologi, som også tog hensyn til arbejdsmiljø og det omgivende miljø.

COWI var totalrådgiver på projektet og varetog projektering af samtlige ingeniør- og arkitektarbejder, medens procesanlægget blev projekteret af 4 specialrådgivere. Den samlede investering var budgetteret til 300 mio. USD, hvilket gør projektet til det hidtil største private industriprojekt, som er gennemført i én etape i Danmark.
Slagteriet har en ugentlig kapacitet på 75.000 svin. Det samlede bygningsareal er på 76.000 m², og medarbejderstaben når op på 1.400 medarbejdere. Slagteriet består af slagtelinier, nedkølingstunnel og kølerum, opskærings- og udbeningslinier samt pakning og forsendelse. I en senere etape skal der ydermere etableres frysehus-faciliteter i umiddelbar tilknytning til slagteriet.

HauCon leverede

Projekteringen begyndte i januar 2001, byggestart skete august 2002, og slagteriet idriftssattes i september 2004.
Dette byggeri brugte især mange af vores standardartikler. Vi leverede bl.a distanser nok til at nå 3 gange til Horsens, og Al-listerne ville kunne nå næsten hele vejen til grænsen. Dette satte store krav til vores lagerkapacitet, men trods de store mængder lykkedes det os at holde vores restordre under 2 %, hvilket vi normalt også har.
Derudover leverede vi mange mørtelprodukter, både fra Maxits lager her i Jylland og fra deres lager i Karlslunde.