Nonset 400

Prisgruppe: 4

Ekspanderende cementbaseret specialmørtel til understøbning, montage, fugning.


Nonset 400 benyttes til alle typer understøbninger og betonreparationer. Færdigblandet mørtel skal være
placeret senest 40 minutter efter blanding for ikke at tabe ekspansion.
Ekspanderende cementbaseret specialmørtel til understøbning, montage, fugning osv. i tykkelse < 150 mm.
TEKNISKE DATA:
Blandingsforhold: 100 dele NONSET 400 med 12 – 16 dele vand (12 – 16 %)
Tid inden afbinding: 40 minutter
Kornstørrelse: 0 – 4 mm
Trykstyrke (ca.): 50 N/mm²
Opbevaring: 12 måneder
Forbrug (ca.): 2 kg pr. liter hulrum der skal udfyldes