HyDra RX 101 Kondoma

Prisgruppe: 4

HyDra RX 101 Kondoma er et ekspanderende fugebånd til støbeskel, som består af 75 % ren natriumbentonit og 25 % butylgummi.
Fugebåndet er forsynet med en folie, som forsinker ekspansionstiden op til ca. 8 dage.


DGNB

Indikator 36 - Kvalitetstrin 4

HyDra RX 101 Kondoma

Vare nrBeskrivelseRulleKasse
1141097HyDra RX 101 Kondoma 19x25mm5 m30 m

HyDra RX 101 Kondoma er et ekspanderende fugebånd til støbeskel, som består af 75 % ren natriumbentonit og 25 % butylgummi. Ved kontakt med vand ekspanderer fugebåndet op til 210% sin egen tør volumen. Tætningen beror på, at der dannes et hydrostatisk tryk i bentonitten, som giver en vandtæt barriere mod vandindtrængning. Ved ekspansionen injicerer HyDra RX sig gradvist ind i alle revner og sprækker, hvorved den sikrer en komplet forsegling.

Fugebåndet er forsynet med en folie, som forsinker ekspansionstiden op til ca. 8 dage. Folien består af 100 % organiske komponenter og opløses gradvist.

Bemærk at fugebåndet ikke må ligge i blank vand.

Anvendelse

  • Anvendes ved insitu-støbninger ved tætninger af støbeskel, rørgennemføringer, kloakanlæg m.m.
  • Kan anvendes i saltvand, hvor saltindholdet ikke overstiger 5%. Dog med nedsat ekspansion.
  • Kan også anvendes i forbindelse med svømmehaller – pH-værdi 6,8-7,6.
  • Fugebåndet skal have et dæklag på min. 80 mm.

Montering

  • Ved montering anbefales det at bruge Revofix net, HauCon Universal Klæber eller HyDra Swelling Paste SX 100.