Bro-Cure RTU – Curing

Prisgruppe: 3

Bro-Cure er en natriumsilikatbaseret curing til efterbehandling, forsegling og hærdning af ny og eksisterende beton.
Tidligere navn: Nox Crete curing RTU


DGNB

Indikator 3 - Kvalitetstrin 4

Svanemærket byggeri
Bro-Cure RTU – Curing er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

Vare nrBeskrivelseStykvisPalle
3021123Bro-Cure RTU20 l480 l
3021124Bro-Cure RTU200 l800 l

OBS: Nox Crete curing RTU har ændret navn til Bro-Cure RTU. Indholdet er stadig det samme.

Når cement blandes med vand, sker der en kemisk reaktion (hydratisering), som danner calciumhydroxid og calciumsilikathydrat. Denne reaktion er også kendt som betonens styrkeudvikling. Styrkeudviklingen er afhængig af 3 faktorer; tid, temperaturforhold og betonens fugtighed. For at sikre en tilfredsstillende fugtighed i betonen, skal fordampningen af vandet forhindres.

Bro-Cure indeholder et natriumsilikat, som trænger ned i betonen og reagerer med calciumhydroxiden og danner calciumsilikathydrat i betonens overflade. Denne kemiske proces forsegler overfladen, og forhindrer vandfordampningen i hydratiseringsprocessen. Dette optimerer hærdningsprocessen og minimerer risikoen for svindrevner.

Modsat andre typer af curing, så tilfører Bro-Cure ikke noget, som ikke allerede indgår i betonen. Det er ikke nødvendigt efterfølgende at fjerne Bro-Cure mekanisk, og betonens overfladestruktur kan derfor bibeholdes.

Bro-Cure indeholder et rødt flygtigt farvestof til at sikre en let og ensartet påføring.

Ved dobbeltdossering kan Bro-Cure også anvendes som støvbinder, på eksisterende beton.

Fordele ved Bro-Cure

 • Minimerer risikoen for svindrevner
 • Kan anvendes på overflader, som senere kommer i kontakt med drikkevand
 • Ikke brændbart
 • Indeholder ingen voks, olie eller paraffin, og efterlader ingen rester
 • Bro-Cure skal ikke fjernes efter påføring

Anvendelse

 • Bro-Cure skal omrøres før brug
 • Bro-Cure kan påføres enten med håndbetjente eller kraftdrevne sprøjter. Det anbefales, at Bro-Cure påføres med en specialdyse – Kontakt venligst ekspeditionen for yderligere information.
 • Sprøjterne skal være rene og fri for opløsningsmidler og oliebasserede stoffer. Umiddelbart efter brugen skal redskaberne vaskes og skylles med rent vand.
 • Bro-Cure må ikke komme i berøring med øjnene eller huden (se separat sikkerhedsdatablad).

Ny beton:

Bro-Cure skal påføres så tidligt som muligt efter sidste glitning. For at opnå et optimalt resultat skal Bro-Cure påføres jævnt i én arbejdsgang i en mængde af 1 liter pr. 12-14 m2.

OBS – På dage med varme og blæst anbefales det, at Bro-Cure påføres af to omgange for at forhindre for hurtig vandfordampning og deraf risiko for revnedannelse, første gang før glitning, og anden gang efter sidste glitning.

Eksisterende beton (som støvbinder):

Før behandlingen med Bro-Cure skal betonen rengøres grundigt, så Bro-Cure kan trænge ind i betonens porer for at kunne virke som støvbinder.

Afhængigt af betonens porøsitet skal Bro-Cure efter behov påføres i 2 eller 3 lag. Anbefalet forbrug 1 liter pr. 5,5 til 8 m2.

Forholdsregler

 • Påføres Bro-Cure før den sidste glitning, kan dette fremskynde betonens hærdning
 • Skulle Bro-Cure blive spildt eller sprøjtet på glas eller marmorlignende overflader skal det omgående skyldes af med vand, da det efter ca. 1 time ikke længere kan fjernes
 • Bro-Cure må ikke hældes i betonen ved støbning
 • Tørretid: Da Bro-Curen trænger ned i betonen, stilles der ikke yderligere krav til tørretider

Beregn forbrug

Der beregnes med l/m²