Pressemeddelelse

9. juli 2014 - nyheder

Ahlsell Sverige AB overtager pr. 1. september alle aktieposter i HauCon Sverige AB.

  • En strategisk disposition, som sikrer HauCon Sverige AB et glidende generationsskifte og øger gennemslagskraften hos begge virksomheder, oplyser Ulf Öster, medstifter og direktør i HauCon Sverige AB.

HauCon har siden 1988 været en af de førende leverandører af specialprodukter og teknisk know how til bygge- og entreprenørindustrien i Norden.

Med opkøbet af HauCon Sverige AB åbner der sig et nyt marked for Ahlsell. Man ser nye perspektiver i at kunne levere produkter til industrien på et langt tidligere stadie i udviklingsprocessen end man har været vant til.
HauCon Sveriges styrke er netop at man altid er stærkt involveret allerede i projekterings- og designfasen.

HauCon Sverige AB omsatte i 2013 for 120 millioner sv. kr. og er økonomisk velfunderet.

I det nye strategiske samarbejde styrkes HauCon Sverige AB særligt inden for distribution. Ahlsells professionelle distributions-platform giver HauCon helt nye indfaldsvinkler

til andre spændende markeder i den svenske entreprenørindustri.

Det nye ejerforhold medfører ingen organisatoriske ændringer i virksomheden. Navnet fastholdes og alle medarbejdere fortsætter i deres nuværende funktioner.

  • Opkøbet i Sverige berører ikke ejerforholdet i de øvrige nordiske selskaber i HauCon gruppen. I Danmark, Norge og Finland fortsætter selskaberne som hidtil, siger grundlægger og daglig leder Jan Haugaard, HauCon A/S, Danmark.

Jan Haugaard lægger dog ikke skjul på, at det svenske opkøb vil styrke hele HauCon gruppen, som i dag beskæftiger 95 medarbejdere fordelt på de fire nordiske lande og i 2013 havde en samlet omsætning på ca. 55 millioner Euro.

HauCon selskaberne i de fire lande vil også fremover fortsætte det meget tætte samarbejde inden for indkøb, vidensdeling, logistik og udvikling. Med udgangspunkt i den kultur, som er et af HauCons kendetegn: Personlig kontakt, troværdighed, nytænkning, konstant produktudvikling og et ekstremt højt serviceniveau.